Пожежна безпека являє собою комплекс організаційних заходів щодо забезпечення нормального протипожежного стану об'єкта нерухомості - житлового, виробничого, складського, офісного або торгово-розважальної споруди, приміщення або комплексу приміщень. Хто відповідає за пожежну сигналізацію на підприємстві і реалізовує цей комплекс заходів на практиці?

 

Вимоги до особи відповідальної за пожежну безпеку

Нормативною основою цього питання на підприємствах усіх форм власності є Кодекс цивільного захисту України та його 13-й розділ, а також Правила пожежної безпеки України. Згідно цих нормативно-правових актів керівник і власник підприємства, компанії або організації несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність за своєчасне і правильне введення і підтримання протипожежного режиму. Згідно Державного стандарту України 2272: 2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять» під протипожежним режимом розуміється звід правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об'єкта нерухомості, призначений для забезпечення пожежної безпеки.

Знаки пожежної безпеки

Керівник в свою чергу може делегувати частину своїх обов'язків і повноважень спеціально призначеному наказом по підприємству співробітнику. У більшості випадків призначається одна відповідальна посадова особа по підприємству або компанії в цілому і окремо – в кожному з окремих будівель, філій, відділів, дивізійних і структурних підрозділів.

 

Призначений співробітник приступає до виконання своїх обов'язків на підставі наказу по підприємству. Відповідальну особу в обов'язковому порядку знайомлять з цим документом, який він запевняє своїм підписом. У кожному з окремих охороняємих приміщень повинна бути розташована інформаційна бирка з прізвищем, ім'ям, по батькові та номером контактного телефону особи, відповідальної за протипожежну безпеку. Конкретний перелік обов'язків щодо забезпечення режиму на об'єкті, комплектації, збереження та експлуатації засобів та інструментів протипожежного захисту вказується в посадових інструкціях, положеннях і наказах.

 

Чинними нормами і законодавчими актами України не передбачений точний список вимог, що висуваються до відповідальної особи – вік, гендерна приналежність та інші фактори значення не мають. Найчастіше компанії та організації висувають на цю посаду висококваліфікованого фахівця з вищою або середньою технічною професійною освітою, що має безперервний стаж роботи в галузі діяльності підприємства не менше ніж три роки. Крім того, бажано, що б здобувач мав мінімальний досвід діяльності в сфері пожежної безпеки, деякі технічні вміння та навички, Досвід роботи з комп'ютером. Відповідальна особа повинна пройти навчання з питань пожежної безпеки з відривом від виробництва, а в подальшому проходити курси в навчальному центрі не рідше, ніж один раз на три роки.

 

Обов'язки відповідального за пожежну безпеку в організації

До кола обов'язків особи, відповідальної за протипожежну безпеку в компанії, організації або на підприємстві входять:

  • розробка і ведення документації - планів з евакуації персоналу в разі пожежі, ведення журналів обліку, наказів, і спеціальних інструкцій щодо захисту об'єктів і використання первинних засобів гасіння, інструкцій з техніки безпеки, технічного обслуговування вогнегасників різних марок і типів, систем пожежної сигналізації та інше;
  • організація навчання працівників, проведення інструктажів;
  • матеріально-технічне забезпечення підприємства протипожежним інвентарем - первинними засобами пожежогасіння, включаючи переносні і пересувні вогнегасники, інформаційними стендами з актуальними матеріалами, пожежними щитами і знаками пожежної безпеки та іншими;
  • забезпечення технічної справності протипожежного обладнання, інструментів та спеціального інвентарю;
  • періодичні перевірки стану ввіреного об'єкта;
  • здача звітності до контролюючих органів, допомога у здійсненні планових та позапланових перевірок;
  • організація безпечної евакуації співробітників і персоналу, матеріальних цінностей, організація гасіння вогнищ загоряння або задимлення в разі виникнення пожежі.


Крім евакуаційного плану в будівлях і приміщеннях з масовим скупченням людей повинні бути інструкції з евакуації. Плани та інструкції повинні бути розвішені в приміщеннях на добре видимих місцях. Не рідше, ніж один раз на календарний рік на підприємствах повинні проводитися тренування на випадок виникнення надзвичайних ситуацій.

 

ПОЖСОЮЗ - НАМ ДОВІРЯЮТЬ ЖИТТЯ!