Пожежна безпека виробничих, складських та офісних будівель і приміщень - це комплекс заходів, покликаний зберегти людське здоров'я і життя в екстрених ситуаціях. Заходи щодо забезпечення безпеки розробляються органами Міністерства внутрішніх справ України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та іншими відомствами і організаціями.

 

Підстава для призначення відповідального за пожежну безпеку

Головним регламентує документом цієї сфери є Правила пожежної безпеки України №1417 в редакції 2014 року. Згідно цього документа керівник компанії, організації або підприємства визначає своїм наказом набір функціональних обов'язків співробітників організації по забезпеченню пожежної охорони об'єкта і призначає осіб, які несуть відповідальність за безпеку будівель, цехів і складських приміщень, виробничих секторів, обладнання, а також за зберігання і використання індивідуальних засобів пожежного захисту.

 

 

Хто може бути відповідальним за пожежну охорону

Особою, відповідальною за пожежну охорону об'єкта може бути призначений співробітник, який закінчив вищу або середню технічну навчальний закладу і працює на підприємстві не менше трьох років. Призначений співробітник звітує безпосередньо перед керівником організації або його заступнику. Відповідальний за протипожежну безпеку (ЗППБ) повинен знати існуючу нормативну базу, технічні характеристики і область застосування первинних засобів пожежогасіння, основні причини, які можуть привести до виникнення вогнищ загоряння або задимлення на об'єкті та іншу інформацію і матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків.

 

 

Обов'язки та повноваження відповідального за пожежну безпеку

Відповідальний за пожежну безпеку зобов'язаний:

  • проводить аудит існуючого положення протипожежної охорони будівель або споруди, розробляти організаційні нормативні акти, інструкції та накази;

  • проводити навчання персоналу техніки безпеки в екстрених ситуаціях;
  • проводити і вести журнали та інструкції з техніки безпеки та охорони праці згідно із затвердженим на підприємстві графіком;
  • брати участь в розслідуванні, документуванні та обліку випадків виникнення вогнищ загоряння або задимлення, оцінювати завданий матеріальний шкоди;
  • контролювати справність всіх систем і засобів пожежного захисту, включаючи індивідуальні засоби гасіння вогнищ загоряння, не допускати їх нецільового використання;
  • втілювати в життя пропаганду дотримання норм охорони праці і захисту від пожеж, проводити навчання персоналу та інформувати керівництво підприємства або організації про виявлені порушення;
  • надавати документацію і дані співробітникам державної служби з надзвичайних ситуацій про стан системи протипожежного захисту, надзвичайних ситуаціях і їх наслідки;
  • розробляти і втілювати комплекс заходів, нести повну відповідальність за дотримання правил протипожежної охорони і ін.


Відповідальний за пожежну безпеку має право відстороняти від виконання своїх функціональних обов'язків тих співробітників, які не пройшли інструктаж з охорони праці або в ході його показали низькі знання норм і правил пожежної безпеки, і здійснювати інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки праці на об'єкті.