Пожежна безпека виробничих, складських та офісних будівель і приміщень - це комплекс заходів, покликаний зберегти людське здоров'я і життя в екстрених ситуаціях. Заходи щодо забезпечення безпеки розробляються органами Міністерства внутрішніх справ України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та іншими відомствами і організаціями.

 

Підстава для призначення відповідального за пожежну безпеку

Головним регламентує документом цієї сфери є Правила пожежної безпеки України №1417 в редакції 2014 року. Згідно цього документа керівник компанії, організації або підприємства визначає своїм наказом набір функціональних обов'язків співробітників організації по забезпеченню пожежної охорони об'єкта і призначає осіб, які несуть відповідальність за безпеку будівель, цехів і складських приміщень, виробничих секторів, обладнання, а також за зберігання і використання індивідуальних засобів пожежного захисту.

 

Хто може бути відповідальним за пожежну охорону

Особою, відповідальною за пожежну охорону об'єкта може бути призначений співробітник, який закінчив вищу або середню технічну навчальний закладу і працює на підприємстві не менше трьох років. Призначений співробітник звітує безпосередньо перед керівником організації або його заступнику. Відповідальний за протипожежну безпеку (ЗППБ) повинен знати існуючу нормативну базу, технічні характеристики і область застосування первинних засобів пожежогасіння, основні причини, які можуть привести до виникнення вогнищ загоряння або задимлення на об'єкті та іншу інформацію і матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов'язків.

 

 

Обов'язки та повноваження відповідального за пожежну безпеку

Відповідальний за пожежну безпеку зобов'язаний:

  • проводить аудит існуючого положення протипожежної охорони будівель або споруди, розробляти організаційні нормативні акти, інструкції та накази;

  • проводити навчання персоналу техніки безпеки в екстрених ситуаціях;
  • проводити і вести журнали та інструкції з техніки безпеки та охорони праці згідно із затвердженим на підприємстві графіком;
  • брати участь в розслідуванні, документуванні та обліку випадків виникнення вогнищ загоряння або задимлення, оцінювати завданий матеріальний шкоди;
  • контролювати справність всіх систем і засобів пожежного захисту, включаючи індивідуальні засоби гасіння вогнищ загоряння, не допускати їх нецільового використання;
  • втілювати в життя пропаганду дотримання норм охорони праці і захисту від пожеж, проводити навчання персоналу та інформувати керівництво підприємства або організації про виявлені порушення;
  • надавати документацію і дані співробітникам державної служби з надзвичайних ситуацій про стан системи протипожежного захисту, надзвичайних ситуаціях і їх наслідки;
  • розробляти і втілювати комплекс заходів, нести повну відповідальність за дотримання правил протипожежної охорони і ін.


Відповідальний за пожежну безпеку має право відстороняти від виконання своїх функціональних обов'язків тих співробітників, які не пройшли інструктаж з охорони праці або в ході його показали низькі знання норм і правил пожежної безпеки, і здійснювати інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки праці на об'єкті.

 

Найчастіші питання про відповідального за пожежну безпеку:

Хто відповідає за пожежну безпеку на підприємстві?

Вся відповідальність за забезпечення пожежної безпеки на підприємстві покладається на його власника і керівника. У той же час Правила пожежної безпеки в Україні визначають, що керівник підприємства повинен призначити відповідальних за пожежну безпеку.

Хто може бути відповідальним за пожежну безпеку?

Відповідальним може бути призначений співробітник, який закінчив вищу або середню технічну навчальний закладу і працює на підприємстві не менше трьох років.

Які обов'язки та повноваження відповідального за ПБ?

Аудит пожежної охорони будівель і споруд, навчання персоналу техніці безпеки, ведення журналів і інструкцій по техніці безпеки і охорони праці, контроль справності і використання всіх засобів пожежного захисту.