Кожне підприємство України крім своєї основної господарської діяльності має забезпечувати схоронність майна та безпечні умови роботи для працівників на випадок виникнення пожежі. Протипожежна захищеність є сферою відповідальності спеціального працівника, призначеного на цю посаду наказом по організації. Вести облік збереження спеціального інвентарю і засобів гасіння, виконаної в цій сфері роботи відповідальній особі допомагають журнали з протипожежної безпеки.

 

Що таке журнал з пожежної безпеки?

Журнал з пожежної безпеки – це метод обліку майна або виконаних робіт у часі, з фіксацією переліку робіт, часу проведення цих робіт, відповідальної особи та інших параметрів. Кожен з цих документів є втіленням багаторічного досвіду, помилок, трагедій і стихійних лих.

 

Журнал має юридичну силу тільки в тому випадку, якщо він правильно складений, заповнений і ведеться в суворій відповідності з діючими нормами протипожежної безпеки України. Вони прошиваються і завіряються керівниками підприємства та особами, відповідальними за протипожежні питання. Правильно складена документація в актуальному стані допоможе позбавити підприємство від проблем в ході перевірки контролюючими органами, а також допоможе уникнути штрафів та інших санкционных дій.

 

Види журналів

Перше, що необхідно зробити для забезпечення протипожежної безпеки на підприємстві – призначити відповідальну особу. Найчастіше така особа вибирається з керівного складу (заступник керівника, начальник відділу, офіс-менеджер і т. п.). Призначення здійснюється за допомогою наказу по підприємству встановленої форми. Свою роботу відповідальна особа починає з оформлення пакету спеціальної документації, до числа якого входить два журнали:

 • журнал реєстрації інструктажів;
 • журнал обліку засобів пожежогасіння на об'єкті.

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

Згідно діючих правил і норм всі співробітники організації будь-якої форми власності, включаючи тимчасовий персонал, зобов'язані пройти інструктаж з правил пожежної безпеки. Кожна така процедура фіксується у форматі:

 • номер запису по порядку;
 • дата проведення заходу;
 • вид заходу-вступний інструктаж, первинний, повторний або позаплановий;
 • найменування та порядковий номер використовуваної інструкції;
 • ПІБ інструктується співробітника підприємства, його професія і структурний підрозділ;
 • ПІБ та посада особи, яка проводить ознайомлення;
 • підписи сторін.

Журнал обліку засобів пожежогасіння на об'єкті

Журнал обліку засобів пожежогасіння на об'єкті призначений для перевірки наявності спеціального інвентарю та контролю за його технічним станом. До такого інвентарю належать:

 • вогнегасники різних марок і типів;
 • протипожежні щити і стенди з баграми, сокирами, лопатами іншим спеціальним інструментом;
 • ємності з водою, піском або іншим складом тушащим;
 • кошми або спеціальні покривала для гасіння вогню.

 

Найчастіше в компаніях і організаціях облік засобів пожежогасіння ведеться двома окремими списками – вогнегасники та Інший інвентар. Для вогнегасників журнал містить в собі номер заводу-виробника, дату останньої за часом перезарядки або технічного огляду, а також дату наступної планової перезарядки.