Кожне підприємство України крім своєї основної господарської діяльності має забезпечувати схоронність майна та безпечні умови роботи для працівників на випадок виникнення пожежі. Протипожежна захищеність є сферою відповідальності спеціального працівника, призначеного на цю посаду наказом по організації. Вести облік збереження спеціального інвентарю і засобів гасіння, виконаної в цій сфері роботи відповідальній особі допомагають журнали з протипожежної безпеки.

 

Що таке журнал з пожежної безпеки?

Журнал з пожежної безпеки – це метод обліку майна або виконаних робіт у часі, з фіксацією переліку робіт, часу проведення цих робіт, відповідальної особи та інших параметрів. Кожен з цих документів є втіленням багаторічного досвіду, помилок, трагедій і стихійних лих.

 

Журнал має юридичну силу тільки в тому випадку, якщо він правильно складений, заповнений і ведеться в суворій відповідності з діючими нормами протипожежної безпеки України. Вони прошиваються і завіряються керівниками підприємства та особами, відповідальними за протипожежні питання. Правильно складена документація в актуальному стані допоможе позбавити підприємство від проблем в ході перевірки контролюючими органами, а також допоможе уникнути штрафів та інших санкционных дій.

 

Види журналів з пожежної безпеки

Перше, що необхідно зробити для забезпечення протипожежної безпеки на підприємстві – призначити відповідальну особу. Найчастіше така особа вибирається з керівного складу (заступник керівника, начальник відділу, офіс-менеджер і т. п.). Призначення здійснюється за допомогою наказу по підприємству встановленої форми. Свою роботу відповідальна особа починає з оформлення пакету спеціальної документації, до числа якого входить два журнали:

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

Згідно діючих правил і норм всі співробітники організації будь-якої форми власності, включаючи тимчасовий персонал, зобов'язані пройти інструктаж з правил пожежної безпеки. Кожна така процедура фіксується у форматі:

 • номер запису по порядку;
 • дата проведення заходу;
 • вид заходу-вступний інструктаж, первинний, повторний або позаплановий;
 • найменування та порядковий номер використовуваної інструкції;
 • ПІБ інструктується співробітника підприємства, його професія і структурний підрозділ;
 • ПІБ та посада особи, яка проводить ознайомлення;
 • підписи сторін.

Журнал обліку вогнегасників на об’єкті

Журнал обліку засобів пожежогасіння на об'єкті

Журнал обліку засобів пожежогасіння на об'єкті призначений для перевірки наявності спеціального інвентарю та контролю за його технічним станом. До такого інвентарю належать:

 • вогнегасники різних марок і типів;
 • протипожежні щити і стенди з баграми, сокирами, лопатами іншим спеціальним інструментом;
 • ємності з водою, піском або іншим складом тушащим;
 • кошми або спеціальні покривала для гасіння вогню.

 

Найчастіше в компаніях і організаціях облік засобів пожежогасіння ведеться двома окремими списками – вогнегасники та Інший інвентар. Для вогнегасників журнал містить в собі номер заводу-виробника, дату останньої за часом перезарядки або технічного огляду, а також дату наступної планової перезарядки.