Пожежа є одним з найбільш небезпечних стихійних лих, яке здатне завдати не тільки матеріальної шкоди, але і представляє найсерйознішу небезпеку для здоров'я і життя людей. Поряд з відкритим вогнем і високою температурою одним з вражаючих факторів пожежі є токсичні газоподібні продукти горіння. Для захисту людей в задимлених будівлях і спорудах в екстрених ситуаціях, а також для забезпечення безпеки при роботі використовуються персональні засоби захисту органів дихання. 

 

Класифікація

Засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) – спеціальні аксесуари, які застосовуються при загрозі проникнення в легені людини диму і таких токсичних продуктів термічного розкладання матеріалів, як чадний газ, сполуки хлору, синильна кислота та інші. Вони використовуються в надзвичайних ситуаціях, для захисту на виробництві від скупчення пилу і токсичних газів, при роботі в хімічних лабораторіях і в побуті.

Згідно з Державним стандартом України 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці» засоби індивідуального захисту органів дихання поділяються на такі види:

  • фільтруючі пристрої (протипилові, протигазові, протиаерозольні, Комбіновані, саморятівники);
  • ізолюючі пристрої (автономні, неавтономні та рятувальні дихальні апарати);
  • пристрої захисту зі змінною маскою зварника.

 

Фільтруючі засоби індивідуального захисту органів дихання застосовуються для очищення повітря від токсичних домішок і подачі його до легких. Їх можна застосовувати тільки в тих ситуаціях, коли вміст кисню становить не менше ніж 17-18%, а концентрація шкідливих речовин в повітрі і їх хімічний склад відомий заздалегідь. Фільтруючі пристрої заборонено використовувати в приміщеннях невеликого обсягу.

 

До цього виду засобів індивідуального захисту органів дихання відносяться наступні технічні засоби:

 

Респіратори - це технічні засоби, що оберігають легені людини від диму, отруйних газів і газоподібних сумішей. Він складається з напівмаски з прикріпленим фільтруючим елементом. Саморятівники є одноразовими технічними пристроями, призначеними тільки для евакуації з отруєної або потенційно небезпечної зони. Фільтруючі протигази складаються з захисної маски з прикріпленим фільтруючим компонентом.

 

Ізолюючі пристрої забезпечують максимальний захист легенів. Вони ізолюють дихальні шляхи людини від навколишнього повітряного середовища, а газова суміш для дихання надходить з особливого газового джерела, який є складовою конструктивною частиною засобів індивідуального захисту органів дихання. Вони використовуються в умовах низької концентрації кисню або сильної загазованості, а також при заздалегідь невідомому хімічному складі домішок. Ізолюючі види дихальних апаратів можуть отримувати повітря з власного газового джерела або з зовнішньої мережі по кисневих шлангах. Найчастіше такі апарати застосовуються під час аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт, для евакуації із загазованих або задимлених приміщень, при роботі на технологічно небезпечних виробничих ділянках.

 

Застосування засобів індивідуального захисту органів дихання зі змінною маскою зварника обумовлено тим, що проведення зварювальних робіт пов'язано з виникненням таких факторів ризику для здоров'я і життя людини, як токсичні технологічні гази і суспензії. Для захисту людини необхідно застосовувати респіратори, конструкційно складаються зі спеціальної захисної напівмаски з фільтруючим компонентом і фіксуючими затискачами. Особливо актуальним є їх використання при проведенні зварювання дугового типу з «кислими» електродами, при виконанні спеціальних робіт в закритих приміщеннях і на промислових об'єктах. В інших випадках застосування респіраторів в якості засобів індивідуального захисту органів дихання не є строго обов'язковим.

 

Сфера використання

Застосування засобів індивідуального захисту органів дихання є обов'язковою складовою евакуації людей із задимлених або загазованих зон і приміщень, при технологічних або рятувальних роботах в умовах високої концентрації хімічно або біологічно небезпечних сполук, мікроорганізмів або речовин. Сфера застосування засобів персонального захисту дуже широка - вони використовуються як протипожежний інвентар, в будівництві, на промислових підприємствах, в хімічній і нафтогазовій індустрії, в медицині і побуті, сільському господарстві і при проведенні ремонтних робіт. 

Головним фактором, що визначає ефективність використання пристроїв захисту органів дихання, є правильний вибір типу засобів індивідуального захисту органів дихання і способу його застосування. Керівники юридичних осіб, а також особи відповідальні за протипожежну безпеку і охорону праці, зобов'язані не тільки забезпечити своїх співробітників повним набором засобів захисту, а й навчити їх грамотному застосуванню в екстрених ситуаціях.