(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, №34-35, ст.458)

Кодекс, який регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього середовища і майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, і визначає повноваження органів влади, права і обов'язки громадян, підприємств, установ і організацій.